Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2022Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2021Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄSTYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W dniach 4, 9 i 10 listopada 2009 r. odbyły się w Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu uroczystości wręczenia dyplomów przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Wyróżnienia odebrało 216 uczniów (w tym 112 z rejonu bydgoskiego, 42 z włocławskiego i 62 z rejonu toruńskiego). Roczne stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów, w kwocie 258 zł miesięcznie.

Z naszej szkoły Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała

1. Olwert Aleksandra z klasy II D
2. Topolewska Alicja z klasy IV B

Olwert Aleskandra z klasy II D Topolewska Alicja z klasy IV B
STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach. Celem stypendium jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.

Z naszej szkoły Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymali

1. Barska Paulina Magda z klasy II A
2. Krzemiński Łukasz z klasy III A

Barska Paulina Magda z klasy II A Krzemiński Łukasz z klasy III A

STYPENDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
"Zdolni na Start - II edycja"

„Zdolni na start – II edycja” to program pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego na rok szkolny 2009/2010. Udział w projekcie stypendialnym wziąć mogą wybitnie uzdolnieni gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Miesięczna kwota stypendium w roku szkolnym 2009/10 to 380 zł. brutto.

Ubiegający się o stypendium uczniowie muszą jednak spełniać łącznie następujące kryteria:

  • są uczniami publicznych
  • w ostatnim roku szkolnym uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4.0 (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
  • uzyskali w roku szkolnym 2007/2008 lub 2008/2009 osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach szczebla przynajmniej wojewódzkiego organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
    (przez osiągnięcia rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu bądź uczestnika finału olimpiady bądź turnieju).

Z naszej szkoły Stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- "Zdolni na Start - II edycja" otrzymał

1. Przewdziękowski Wojciech z klasy I E

Przewdziękowski Wojciech z klasy I E

STYPENDIUM STAROSTWA POWIATOWEGO W RYPINIE - "POWIATOWE STYPENDIUM IM. JANA PAWŁA II"

Celem wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży Rada Powiatu uruchomiła stypendium, które dla upamiętnienia Wielkiego Polaka – Papieża, nazwano Powiatowym Stypendium Jana Pawła II.

4 marca 2004 r. Rada Powiatu przyjęła uchwałę nr XIII/87/04 zatwierdzającą regulamin przyznawania tego Stypendium i tym samym umożliwiła jego uruchomienie.

Stypendium, finansowane z budżetu powiatu, przyznawane jest corocznie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, oraz laureatom konkursów i olimpiad osiągającym dobre wyniki w nauce.

Z naszej szkoły "Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II" otrzymali :

1. Górecka Natalia z klasy III B
2. Wiśniewski Piotr z klasy II F

Górecka Natalia z klasy III B Wiśniewski Piotr z klasy II F
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161