Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2023Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2021Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄPOROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między Jednostką Wojskową w Brodnicy
a ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 2 W RYPINIE


Brodnica, 26.11.2010r.


Mając na względzie współpracę na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, JEDNOSTKA WOJSKOWA 3537 w Brodnicy, reprezentowana przez Dowódcę Jednostki płk. dypl. Bogdana NIEWITOWSKIEGO oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 z siedzibą w Rypinie reprezentowany przez Dyrektora p. mgr Henryka Jana KIEŁKOWSKIEGO zawarły w dniu 26.11.2010r. porozumienie i będą współpracować ze sobą w następujących celach:

 1. wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;
   
 2. wspieranie merytoryczno - organizacyjne przy realizacji rozszerzonego programu przedmiotu Przysposobienie Obronne;
   
 3. upowszechnianie idei organizowania dla młodzieży szkolnej wycieczek do miejsc znaczących w dziejach oręża polskiego oraz wakacyjnych obozów o charakterze sportowo - obronnym;
   
 4. wspieranie idei organizowania „Dni Otwartych Koszar" oraz zwiedzania sal tradycji, izb pamięci, muzeów wojskowych i miejsc pamięci narodowej;
   
 5. wykorzystywanie doświadczeń w zakresie organizowania uroczystości o charakterze patriotycznym, olimpiad przedmiotowych, konkursów wiedzy o historii oręża polskiego i obronności oraz innych konkursów z tego zakresu oraz turniejów i zawodów sportowych o charakterze proobronnym;
   
 6. inspirowanie środowisk szkolnych do uczestniczenia w uroczystościach o charakterze patriotycznym, apelach poległych oraz apelach pamięci organizowanych z okazji rocznic historycznych wydarzeń;

Wyciąg z planu współpracy 4 Pułku Chemicznego
z Zespołem Szkół nr 2 na rok 2011L.p. Nazwa przedsięwzięcia Data i miejsce realizacji Szczegółowy zakres oczekiwanej pomocy ze wskazaniem podmiotu ponoszącego z tego tytułu koszty Jednostka wojskowa planowana do udzielenia pomocy Wnioskodawca
1. Zajęcia wojskowe dla uczniów klas o profilu mundurowym. 15.02.2011
17.05.2011
18.10.2011
Pomoc merytoryczna przy prowadzeniu zajęć wojskowych.
Użyczenie sprzętu wojskowego do zajęć.
4 pchem Brodnica Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
2. Dni Otwarte Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie 08.04.2011
Pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz musztry pojedynczego żołnierza. 4 pchem Brodnica Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
3. Zajęcia poligonowe. 30-31.05.2011
Brodnica
Zabezpieczanie logistyczne. Użyczenie: terenu na rozbicie obozu, OSF, 7 namiotów NS (z dowozem i odebraniem), oświetlenia i gaśnic ppoż., sprzętu strzeleckiego, topograficznego, rozpoznania i likwidacji skażeń. Zapewnienie odpłatnego wyżywienia. Oddelegowanie instruktorów. 4 pchem Brodnica Zespół Szkół nr 2 w RypiniePodpisanie porozumienia o współpracy - fotorelacja
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161