Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ<- Powrót do poprzedniej strony

SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

TECHNIKUM - okres nauki 4 lata

Zawód: Technik handlowiec

Absolwenci zdobędą zawód technika handlowca.
Mogą znaleźć zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej i w magazynach.

Absolwent będzie przygotowany do:
 • badania rynku,
 • organizowania procesów zaopatrzenia i sprzedaży,
 • obsługi klienta,
 • zarządzania majątkiem, finansami i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie han-dlowym,
 • prowadzenia ewidencji handlowej,
 • prowadzenie rozliczeń ZUS i US,
 • prowadzenie działalności firmy handlowej,
 • wykorzystywania w pracy techniki komputerowej,
 • posługiwania się językiem obcym w dziedzinie handlu.


 Podbudowa: gimnazjum
 • Klasy: IC, IIC, IIIC, IVC
 • Zawód: technik handlowiec
 • Okres nauki: 4 lata
 • Wiek: 16 - 18 lat
 Przedmioty zawodowe:
 • Zastosowanie komputerów osobistych,
 • Podstawy prawa,
 • Elementy ekonomii,
 • Rachunkowość handlowa,
 • Ekonomika handlu,
 • Towaroznawstwo,
 • Marketing,
 • Pisanie na maszynie,
 • Technika biurowa,
 • Integracja i rozwój,
 • Elementy psychologii i socjologii pracy,
 • Kultura i etyka pracy,
 • Zajęcia praktyczne,


4-tygodniowa praktyka zawodowa w klasie II, III i IV

SPECYFICZNE WYMAGANIA ZAWODU

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.

Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych. W procesie kształcenia zwraca się uwagę na znaczenie istotnych dla przyszłego handlowca postaw i cech, w szczególności takich jak: komunikatywność, uczciwość (w tym kupiecką), rzetelność, zamiłowanie do porządku, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu. Ważną cechą handlowca jest odpowiednia prezencja oraz chęć ciągłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. W wyniku kształcenia absolwent będzie posiadał odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Technik handlowiec będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

 1. podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności,
 2. realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach,
 3. zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej. Technik handlowiec posiada wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z kontrahentami.Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161