Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Byli?my w Sejmie ...
Dnia 14 listopada 2007 r. odby?a si? wycieczka do Warszawy. W wyprawie wzi?li udzia? uczniowie klas maturalnych oraz ich nauczyciele: p. Ewa G?owacka, p. El?bieta Sztuczka, p. El?bieta Gawro?ska. Zwiedzili?my gmachy Sejmu i Senatu – uczestnicz?c w obradach mieli?my okazj? zapozna? si? z codzienn? prac? naszych parlamentarzyst?w.
[2007-11-21 14:51:06 ;Ewa G?owacka]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Szko?a policealna plan zaj?? - grudzie?
Na stronie szko?y w dziale Dokumenty Szkolne zosta?y dodane plany zaj?? dla szko?y policealnej (plan zaj?? na listopad i grudzie?)
[2007-11-21 14:17:46 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Sukces naszego si?acza
Rafa? D?ugok?cki ucze? klasy II B Technikum informatycznego zaj?? trzecie miejsce
w dwuboju si?owym. Rafal nalezy do sekcji kulturystycznej Animal.
[2007-11-19 10:35:59 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Uroczysto?? wr?czenia dyplom?w stypendystom Prezesa Rady Ministr?w
Uczennice naszej szko?y (Marlena Bejger z klasy IIIE oraz Ma?gorzata Puci?ska z klasy
IVA) otrzyma?y stypendium Prezesa Rady Ministr?w. Odbi?r stypendi?w odby? si? we W?oc?awku w obecno?ci Kuratora O?wiaty i Marsza?ka Wojew?dztwa Kujawsko-Pomorskiego.

[2007-11-15 12:27:56 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Wszystkich ?wi?tych
Wszystkich ?wi?tych (?ac. festum omnium sanctorum) – chrze?cija?ska uroczysto?? obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych ?wi?tych, kt?rzy ju? przebywaj? w chwale zbawionych. W dniu tym przypomina si? nie tylko osoby oficjalnie uznane za ?wi?te i takimi og?oszone, ale przede wszystkim wszystkich ludzi, kt?rych ?ycie nacechowane by?o ?wi?to?ci?. Jest to tak?e ?wi?to wszystkich, dla kt?rych celem jest ?ycie prowadz?ce do zbawienia.

[2007-10-30 23:28:55 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Konkursu na najaktywniejszego u?ytkownika forum rozstrzygni?ty
Zwyci?zcami konkursu na najaktywniejszego u?ytkownika forum s?


1 miejsce Bob_Marley ( do?adowanie 25 z?)

2 miejsce Arik (do?adowanie 10 z?)

3 miejsce sysunia (do?adowanie 5 z?)

[2007-10-01 21:08:09 ;za?oga forum ]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Otrz?siny klas pierwszych - zdj?cia
Aktualizacja strony - dodano zdj?cia z otrz?sin klas pierwszych.

<< zobacz zdj?cia >>
[2007-09-25 21:37:40 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Nieoficjalne forum Zespo?u Szk?? nr 2 - uwaga konkurs
Zapraszamy do odwiedzenie nieoficjalnego forum Zespo?u Szk?? nr 2. Forum prowadzone jest przez uczni?w szko?y. Kliknij aby wejsc na forum


Wiadomo?? od administratora forum:

Administracja forum og?asza konkurs na najaktywniejszego usera na forum. Co miesi?c wybierzemy 3 osoby, kt?re napisa?y najwi?cej post?w i do?adujemy im telefony kom?rkowe. Posty liczone sa od dnia rozpoczecia konkursu do dnia zako?czenia. Rozstrzygni?cie I konkursu 30.09.2007.
Zapraszamy do pisania post?w, naprawd? warto!!!


Za?oga zs2rypin.glt.pl
[2007-09-13 22:30:07 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Plany zaj?? dla Szko?y policealnej i technikum dla doros?ych
Na stronie szko?y w dziale Dokumenty Szkolne zosta? dodany plan zaj?? dla Szko?y policealnej oraz technikum dla doros?ych. Do otwarcia pliku wymagany program MSWord.
[2007-09-12 13:29:22 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Rozpocz?cie roku szkolnego 2007/2008
3.09 to dzie? prze?omowy, poniewa? po?egnali?my wakacje, a przywitali?my kolejny rok szkolny tym razem 2007/2008. Kiedy wybi?a godzina 9:00 wszyscy uczniowie oraz grono pedagogiczne jak jeden brat ustawili si? na boisku szkolnym. Przewodnicz?cy Samorz?du Uczniowskiego Bartosz Zakrzewski prowadzi? t? uroczysto??.
[2007-09-06 22:19:06 ;Monika Kwiatkowska ]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161