Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2019Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2019Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Regionalne zawody w pi?ce siatkowej dziewcz?t
Dnia 03.12.2007 odby?y sie zawody regionowe w pi?ce siatkowej dziewcz?t we W?oc?awku. Rywalizowa?y ze sob? druzyny z Lipna, W?oc?awka i oczywi?cie Sk?ad Ekonomika. Nasze dziewczyny po zaci?tej walce zaj??y 4 miejsce.
[2007-12-03 23:53:03 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Dyskoteka Andrzejkowa
Zdj?cia z dyskoteki szkolnej (29.11.2007r).
[2007-12-02 11:10:43 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Odwiedzili?my schronisko dla zwierz?t
W dniu 27.11.2007r. uczniowie naszej szko?y odwiedzili schronisko dla zwierz?t Reksio w Brodnicy. Z okazji ?wiatowego Tygodnia Zwierz?t brodnickie Schronisko dla Zwierz?t przy ul. Ustronie 20 b zaprasza na Dni Otwarte. Ka?dy b?dzie m?g? przyj?? i wybra? sobie pieska i tym samym zyska? przyjaciela na ca?e ?ycie.
W brodnickim schronisku czeka na nowych opiekun?w oko?o 60 ps?w - miesza?c?w r??nej ma?ci i w r??nym wieku - od szczeniak?w po kilkuletnie.
Schronisko posiada w?asn? stron? internetowa (http://reksio.cdmedia.pl)
[2007-11-29 19:25:56 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
I etap konkursu "Wywiad, mini kronika oraz Unia Europejska" rozstrzygni?ty
Uwaga I - klasi?ci:

w konkursie wywiad, mini kronika oraz Unia Europejska do dalszego etapu wytypowane zosta?y klasy: IB, I F oraz IE.
[2007-11-29 19:00:09 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[1]
Zdj?cia z zawod?w w Bydgoszczy
Zapraszamy na stron? M?odzie?owego Klubu Sportowego MKS EKONOMIK. Na stronie dodano zdj?cia z zawod?w w Bydgoszczy. Zapraszamy do ogl?dania.
[2007-11-29 00:17:39 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Byli?my w Sejmie ...
Dnia 14 listopada 2007 r. odby?a si? wycieczka do Warszawy. W wyprawie wzi?li udzia? uczniowie klas maturalnych oraz ich nauczyciele: p. Ewa G?owacka, p. El?bieta Sztuczka, p. El?bieta Gawro?ska. Zwiedzili?my gmachy Sejmu i Senatu – uczestnicz?c w obradach mieli?my okazj? zapozna? si? z codzienn? prac? naszych parlamentarzyst?w.
[2007-11-21 14:51:06 ;Ewa G?owacka]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Szko?a policealna plan zaj?? - grudzie?
Na stronie szko?y w dziale Dokumenty Szkolne zosta?y dodane plany zaj?? dla szko?y policealnej (plan zaj?? na listopad i grudzie?)
[2007-11-21 14:17:46 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Sukces naszego si?acza
Rafa? D?ugok?cki ucze? klasy II B Technikum informatycznego zaj?? trzecie miejsce
w dwuboju si?owym. Rafal nalezy do sekcji kulturystycznej Animal.
[2007-11-19 10:35:59 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Uroczysto?? wr?czenia dyplom?w stypendystom Prezesa Rady Ministr?w
Uczennice naszej szko?y (Marlena Bejger z klasy IIIE oraz Ma?gorzata Puci?ska z klasy
IVA) otrzyma?y stypendium Prezesa Rady Ministr?w. Odbi?r stypendi?w odby? si? we W?oc?awku w obecno?ci Kuratora O?wiaty i Marsza?ka Wojew?dztwa Kujawsko-Pomorskiego.

[2007-11-15 12:27:56 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Wszystkich ?wi?tych
Wszystkich ?wi?tych (?ac. festum omnium sanctorum) – chrze?cija?ska uroczysto?? obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych ?wi?tych, kt?rzy ju? przebywaj? w chwale zbawionych. W dniu tym przypomina si? nie tylko osoby oficjalnie uznane za ?wi?te i takimi og?oszone, ale przede wszystkim wszystkich ludzi, kt?rych ?ycie nacechowane by?o ?wi?to?ci?. Jest to tak?e ?wi?to wszystkich, dla kt?rych celem jest ?ycie prowadz?ce do zbawienia.

[2007-10-30 23:28:55 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161