Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Koniec roku szkolnego 2006/2007
Z okazji rozpoczynaj?cych si? wakacji
?yczymy
odpoczynku w letnich promieniach s?o?ca po trudach roku szkolnego,
wielu niezapomnianych wra?e?
i rado?ci z realizacji plan?w wakacyjnych.


[2007-06-23 19:43:00 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Festyn Sportowy 02.06.2007
2 czerwca w sobot? odby? si? w naszej szkole "Festyn sportowy", zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego i M?odzie?owy Klub Sportowy EKONOMIK. Otwarcie imprezy nast?pi?o o godzinie 9:00 przez prezesa MKS Ekonomik dr Piotra Ga?kowskiego.
[2007-06-07 22:14:48 ;Samorz?d Szkolny]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Udzia? naszych ucznennic w Konkursie socjologicznym
Uczennice klasy 1B (Technikum informatycznego) ZS2 w Rypinie wzi??y
udzia? w konkursie socjologicznym organizowanym przez Wy?sz? Szko?e
Gospodarki w Bydgoszczy - Instytut Socjologii.
[2007-05-25 00:07:15 ;ad]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Po?egnanie klas maturalnych (zdj?cia)
27 kwietnia odby? si? w naszej szkole uroczysty apel z okazji po?egnania klas maturalnych.
Uczniowie z 8 klas opu?cili mury naszej szko?y.
[2007-05-24 23:49:32 ;Samorz?d Szkolny]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
8 maja: Matura z WOS-u odpowiedzi
Prezentujemy arkusze z egzaminu maturalnego z wiedzy o spo?ecze?stwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wraz z przyk?adowymi rozwi?zaniami.
[2007-05-08 18:54:04 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
4 maja: Arkusze z j?zyka polskiego
Prezentujemy arkusze z egzaminu maturalnego z j?zyka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wraz z przyk?adowymi rozwi?zaniami.
[2007-05-07 12:07:18 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Matura 2007 - przyk?adowe arkusze egzaminacyjne z j?zyka polskiego
Przygotuj si? do matury, rozwi?? przyk?adowe arkusze egzaminacyjne z j?zyka polskiego.
[2007-04-27 23:55:12 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Gazeta Pomorska - Serwis Maturzy?ci 2007
Drodzy absolwenci. Specjalnie dla Was redakcja Gazety Pomorskiej przygotowa?a nowy serwis prezentuj?cy klasy maturalne z regionu kujawsko - pomorskiego.
[2007-04-27 23:34:44 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Nowa strona Klubu Sportowego MKSEkonomik
Powstaje nowa strona M?odzie?owego Klubu Sportowego (MKSEKONOMIK).
Zapraszamy.
Je?li chcesz wej?? kliknij tu.
[2007-04-22 21:33:22 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
I miejsce w konkursie SUPER HANDLOWIEC
30 marca 2007r w Zespole Szk?? nr 2 w Che?mnie odby?a si? kolejna edycja konkursu dla szk?l zawodowych w zawodzie sprzedawca - "Super handlowiec".

Nasza szko?a wzi??a udzia? w tym konkursie po raz pierwszy i wygra?a.
[2007-04-17 13:09:32 ;Z. Zale?kiewicz]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161