Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2019Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2019Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Konkursu na najaktywniejszego u?ytkownika forum rozstrzygni?ty
Zwyci?zcami konkursu na najaktywniejszego u?ytkownika forum s?


1 miejsce Bob_Marley ( do?adowanie 25 z?)

2 miejsce Arik (do?adowanie 10 z?)

3 miejsce sysunia (do?adowanie 5 z?)

[2007-10-01 21:08:09 ;za?oga forum ]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Otrz?siny klas pierwszych - zdj?cia
Aktualizacja strony - dodano zdj?cia z otrz?sin klas pierwszych.

<< zobacz zdj?cia >>
[2007-09-25 21:37:40 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Nieoficjalne forum Zespo?u Szk?? nr 2 - uwaga konkurs
Zapraszamy do odwiedzenie nieoficjalnego forum Zespo?u Szk?? nr 2. Forum prowadzone jest przez uczni?w szko?y. Kliknij aby wejsc na forum


Wiadomo?? od administratora forum:

Administracja forum og?asza konkurs na najaktywniejszego usera na forum. Co miesi?c wybierzemy 3 osoby, kt?re napisa?y najwi?cej post?w i do?adujemy im telefony kom?rkowe. Posty liczone sa od dnia rozpoczecia konkursu do dnia zako?czenia. Rozstrzygni?cie I konkursu 30.09.2007.
Zapraszamy do pisania post?w, naprawd? warto!!!


Za?oga zs2rypin.glt.pl
[2007-09-13 22:30:07 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Plany zaj?? dla Szko?y policealnej i technikum dla doros?ych
Na stronie szko?y w dziale Dokumenty Szkolne zosta? dodany plan zaj?? dla Szko?y policealnej oraz technikum dla doros?ych. Do otwarcia pliku wymagany program MSWord.
[2007-09-12 13:29:22 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Rozpocz?cie roku szkolnego 2007/2008
3.09 to dzie? prze?omowy, poniewa? po?egnali?my wakacje, a przywitali?my kolejny rok szkolny tym razem 2007/2008. Kiedy wybi?a godzina 9:00 wszyscy uczniowie oraz grono pedagogiczne jak jeden brat ustawili si? na boisku szkolnym. Przewodnicz?cy Samorz?du Uczniowskiego Bartosz Zakrzewski prowadzi? t? uroczysto??.
[2007-09-06 22:19:06 ;Monika Kwiatkowska ]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Koniec roku szkolnego 2006/2007
Z okazji rozpoczynaj?cych si? wakacji
?yczymy
odpoczynku w letnich promieniach s?o?ca po trudach roku szkolnego,
wielu niezapomnianych wra?e?
i rado?ci z realizacji plan?w wakacyjnych.


[2007-06-23 19:43:00 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Festyn Sportowy 02.06.2007
2 czerwca w sobot? odby? si? w naszej szkole "Festyn sportowy", zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego i M?odzie?owy Klub Sportowy EKONOMIK. Otwarcie imprezy nast?pi?o o godzinie 9:00 przez prezesa MKS Ekonomik dr Piotra Ga?kowskiego.
[2007-06-07 22:14:48 ;Samorz?d Szkolny]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Udzia? naszych ucznennic w Konkursie socjologicznym
Uczennice klasy 1B (Technikum informatycznego) ZS2 w Rypinie wzi??y
udzia? w konkursie socjologicznym organizowanym przez Wy?sz? Szko?e
Gospodarki w Bydgoszczy - Instytut Socjologii.
[2007-05-25 00:07:15 ;ad]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Po?egnanie klas maturalnych (zdj?cia)
27 kwietnia odby? si? w naszej szkole uroczysty apel z okazji po?egnania klas maturalnych.
Uczniowie z 8 klas opu?cili mury naszej szko?y.
[2007-05-24 23:49:32 ;Samorz?d Szkolny]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
8 maja: Matura z WOS-u odpowiedzi
Prezentujemy arkusze z egzaminu maturalnego z wiedzy o spo?ecze?stwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wraz z przyk?adowymi rozwi?zaniami.
[2007-05-08 18:54:04 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161