Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2019Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2019Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


II Charytatywny Turniej o Mistrza Szko?y w pi?ce Siatkowej dziewcz?t i ch?opc?w.
Zako?czy? si? II Charytatywny Turniej o Mistrza Szko?y w pi?ce Siatkowej dziewcz?t i ch?opc?w. Po bardzo zaci?tej rywalizacji w grupie dziewcz?t Mistrzem Szko?y zosta?a klasa II E.

W?r?d ch?opc?w najlepsza okaza?a si? klasa III a, gdzie rol? wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego pe?ni mgr El?bieta Gawronska.
[2007-02-21 23:49:15 ;eg]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Aktualizacja galerii zdj?? - dodano: Walentynki 2007
Zdj?cia z Dnia Zakochanych ... zobacz zdj?cia
[2007-02-21 23:34:48 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
14 luty 2007 Walentynki - ?wi?to zakochanych
14 lutego tj. ?roda odb?d? si? w naszej szkole Walentynki. Rada Uczniowska Samorz?du Szkolnego zaplanowa?a na ten dzie? koncert ?ycze? i dyskotek?, natomiast grono pedagogiczne ucz?ce j?zyk?w obcych zorganizowa?o Dzie? Zakochanych w j?zyku niemieckim, francuskim, angielskim i rosyjskim w sali gimnastycznej. Mamy nadziej?, ?e impreza b?dzie udana. Niebawem zdj?cia.
[2007-02-09 12:05:32 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Aktualizacja galerii zdj?? - Studni?wka 2007 (nowe zdj?cia)
Kolejne zdj?cia z tegorocznej studni?wki juz w naszej galerii, zobacz swoje zdj?cie klasowe
i nie tylko ...
[2007-01-29 22:29:49 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Studni?wka 2007
No i sta?o si?! Tak d?ugo wyczekiwany dzie? sta? si? histori?... w miniony weekend odby?a si? Studni?wka absolwent?w 2006/07.

Zobacz zdj?cia z tegorocznej studni?wki
[2007-01-29 22:26:44 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Aktualizacja strony - zdj?cia klasowe
Publikujemy zdj?cia klasowe robione w dniach 7 - 8 grudnia 2006.
[2006-12-18 23:58:59 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Wyj?cie do kina - "Karol -papie?, kt?ry pozosta? cz?owiekiem"
"Karol -papie?, kt?ry pozosta? cz?owiekiem" w re?yserii Giacomo Battiato jest kontynuacj? niedawno powsta?ego filmu o polskim papie?u.

Podobnie jak w pierwszej cz??ci filmu, w roli g??wnej wyst?puje polski aktor, Piotr Adamczyk. Re?yser przedstawia najwa?niejsze wydarzenia z 26 lat pontyfikatu Jana Paw?a II, pocz?wszy od momentu powo?ania na urz?d papieski 1978r., a? do chwili ?mierci w roku 2005. Przeczytaj recenzje filmu ...
[2006-12-18 23:49:22 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA czyli SAVOIR-VIVRE dla wszystkich
Zamieszczono nowy test na stronach szko?y (w dziale interaktywne testy). Sprawdz czy znasz podstawowe zasady dobrego wychowania odpowiadaj?c na 30 pyta? ...
[2006-12-01 22:24:59 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Sprawd?, czy zdasz matur? 2007 !
Arkusze maturalne. Oryginalne i przyk?adowe arkusze egzaminacyjne.


Pr?bna matura 2007: arkusze z wybranego przedmiotu.

Zako?czy? si? pr?bny egzamin maturalny wybranego przedmiotu. Zobacz arkusze na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wraz z kluczem odpowiedzi.


[2006-11-20 21:46:20 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Strona matematyczna
Zapraszamy do odwiedzenia strony matematycznej. Autorem strony jest Beata Rychlik. Strona skierowana jest do uczni?w pragn?cych rozwija?
swoje umiej?tno?ci matematyczne, rodzic?w oraz nauczycieli. Wiele miejsca po?wi?cono NOWEJ MATURZE. Znajdziecie tu r?wnie? zadania z poszczeg?lnych dzia??w matematyki informacje o konkursach matematycznych oraz r??ne ciekawostki. zobacz strone[2006-11-14 14:19:25 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161