Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2024Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2024Powieksz - kliknij !
WSPOLPRACUJEMYZobacz oferte Wyzszej Szkoly Inzynierii
i Zdrowia w Warszawie


Zobacz oferte Akademii Jagielonskiej
w Toruniu


Powi ksz - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szko a posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓ£PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK[ Tytul dokumentu ]

PRACOWNIE SZKOLNE

Pracownie informatyczne

 • ponad 150 komputerow
 • 8 pracowni informatycznych
 • najnowoczesniejsze zestawy komputerowe,serwery, urz dzenia sieciowe
 • pracownia monta u komputerow, sieci komputerowych, projektowania grafiki, aplikacji internetowych
 • nowoczesna serwerownia

Pracownia urz dze techniki komputerowej

 • 16 zestawow komputerowych
  (i5-13500 14rdzeni, 20 watkow, 1TB M.2, 32 DDR4, 3050Ti)
 • dodatkowo 16 kompletow elementow zastepczych: (tj. 16 procesor w AMD, 16 topowych p yt g wnych, kart graficznych, DDR4, dyski SSD, M.2, HDD
 • drukarki laserowe, urz dzania wielofunkcyjne, drukarki z systemem sta ego zasilania
  w tusz, ploter

Pracownia lokalnych sieci komputerowych

 • 16 zestaw w komputerowych
  (6 rdzeni, 16GB DDR4)
 • dodatkowo 8 wydajnych serwerow Actina wraz z Windows Server 2020
 • szafy RACK wraz z kompletnym wyposa eniem sieciowym: patchpanele, zarz dzalne switche, routery-Microtik, punkty dost powe WiFi, karty sieciowe, zaciskarki, testery sieciowe

Pracownia ekonomiczna

 • stanowiska komputerowe z oprogramowaniem biurowym MSOffICE 2021 PRO
 • oprogramowanie specjalistyczne INSERT GT:
 • Subiekt - magazynowo - sprzeda owy
 • Rachmistrz - finansowo-ksi gowy
 • Gratyfikant - kadry i p ace
 • Rewizor - pe na ksi gowo
 • Kasiarz - modu kasowy
 • Gestor - CRM i obs uga klienta

Pracownie fryzjerskie

 • 2 w pe ni wyposa one pracownie fryzjerskie
 • 3 myjnie fryzjerskie z masa em
 • 7 kompletnie wyposa onych stanowisk fryzjerskich
 • strefa do piel gnacji w os w
 • stanowisko barberskie

Pracownie gastronomiczne

 • 2 w pe ni wyposa one pracownie gastronomiczne,
 • 9 stanowisk pracy wyposa onych zgodnie z wymogami HACCP i OKE,
 • stanowisko baristyczne,
 • stanowisko do carvingu,
 • stanowiska do obr bki cieplnej z wykorzystaniem nowoczesnych urz dze : piec konwekcyjno-parowy, salamandra, grill elektryczny, pakowaczka pr niowa, zestaw do sous-vide,
 • stanowisko do produkcji napoj w od ywczych,
 • wyposa enie do obs ugi konsumenta (kelnerskiej)

Pracownia logistyczna

 • 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem systemowym i biurowym
 • oprogramowanie specjalistyczne dla bran y TSL - Speedtrans
 • urz dzenia biurowe wielofunkcyjne
 • plansze dydaktyczne i mapy drogowe

Klasopracownie jezykowe

Pracownie jezykowe
- j zyk angielski
- j zyk niemiecki
- j zyk rosyjski


Pracownie j zykowe wyposa one w
sluchawki, mikrofony, oprogramowanie
- niezast pione rozwi zanie wspomagaj ce nauk j zyk w obcych.Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium O wiatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okr gowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161