Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2024Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2024Powieksz - kliknij !
WSPOLPRACUJEMYZobacz oferte Wyzszej Szkoly Inzynierii
i Zdrowia w Warszawie


Zobacz oferte Akademii Jagielonskiej
w Toruniu


Powi ksz - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szko a posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSKRYPIN NASZE MIASTO


Historia miasta

Rypin jest jednym z najstarszych polskich miast. Pierwsze wzmianki o nim pojawiały się już w 1065 roku a prawa miejskie uzyskał Rypin w roku 1345.

W trakcje swojej tysiącletniej historii, miast było świadkiem wielu najazdów i wojen (plemiona bałtyckie, Krzyżacy, Szwedzi), a okresy ruiny i zmian przynależności terytorialnej przeplatane były okresami rozwoju i rozbudowy miasta. Rypin w okolicach XIV wieku otoczony był murami obronnymi, istniał tam również zamek zburzony prawdopodobnie w okresie wojny trzynastoletniej.

Pod koniec XVI wieku miasto liczyło około 900 mieszkańców, posiadało trzy kościoły i rozwijało się do czasu niszczycielskich najazdów szwedzkich z XVII wieku. Bardzo istotnym czynnikiem przyczyniającym się do ponownego ożywienia i rozwoju Rypina w XVIII wieku było osiedlanie się Żydów rozwijających prężnie miejscowa gospodarkę.

Po utracie przez Polskę niepodległości w 1793 roku, podczas ponad 100-letnich zaborów miasto przez większy okres czasu znajdowało się pod berłem cara Rosji. Okupacja niemiecka w czasie I wojny światowej została zakończona odzyskaniem przez kraj niepodległości i odrodzeniem w mieście polskich władz lokalnych. 20-lecie międzywojenne było okresem rozkwitu Rypina. Zbudowano szpital, powstały szkoły, stadion miejski, banki i spółdzielnie. Istotną cechą miasta była jego wielokulturowość, co obrazują świątynie w nim wówczas istniejące: kościół katolicki, kościół ewangelicko-augsburski, cerkiew prawosławna i synagoga.

II wojna światowa była dramatycznym okresem w dziejach miasta i jego mieszkańców. Na Rypin spadły bomby a setki osób, w tym elita intelektualna – urzędnicy, księża, nauczyciele, pracownicy administracji - poddane zostały eksterminacji. Okres powojenny to czas, gdy jedną z ważniejszych inwestycji było otwarcie naszej szkoły. Ważnym wydarzeniem było też powołanie drugiej parafii i budowa nowego kościoła, poświęconego w 1990 roku. Upadek komunizmu, odnowienie samorządu terytorialnego stworzyły nowe szanse rozwoju miasta.

Miasto obecnie jest stolicą powiatu, ważnymi inwestycjami są obecnie: budowa Rypińskiego Centrum Sportu, rozwój gazyfikacji, a strategia rozwoju miasta obejmuje uczynienie miasta centrum obsługi rolnictwa, wykorzystującego posiadane walory przyrodnicze i turystyczne.
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium O wiatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okr gowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161