Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2018Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2018Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄSTYPENDIA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011


STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z naszej szkoły Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali

1. Olwert Aleksandra z klasy III D
2. Górecka Natalia z klasy IV B
3. Gapiński Adrian z klasy II F

Olwert Aleskandra z klasy III D Górecka Natalia z klasy IV B Gapiński Adrian z klasy II F
STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach. Celem stypendium jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży. Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.

Z naszej szkoły Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymali

1. Pesta Sylwia z klasy IV A
2. Paulina Barska z klasy III A

Pesta Sywlia z klasy IV A Barska Paulina z klasy  IIIA

STYPENDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
"Zdolni na Start - II edycja"

„Zdolni na start – II edycja” to program pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego na rok szkolny 2010/2011. Udział w projekcie stypendialnym wziąć mogą wybitnie uzdolnieni gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Ubiegający się o stypendium uczniowie muszą jednak spełniać łącznie następujące kryteria:

  • są uczniami publicznych
  • w ostatnim roku szkolnym uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4.0 (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
  • uzyskali w roku szkolnym 2008/2009 lub 2009/2010 osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach szczebla przynajmniej wojewódzkiego organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
    (przez osiągnięcia rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu bądź uczestnika finału olimpiady bądź turnieju).

Z naszej szkoły Stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- "Zdolni na Start - II edycja" otrzymał

1. Chojnacki Robert z klasy III A

Chojnacki Robert  z klasy III A

STYPENDIUM STAROSTWA POWIATOWEGO W RYPINIE - "POWIATOWE STYPENDIUM IM. JANA PAWŁA II"

Celem wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży Rada Powiatu uruchomiła stypendium, które dla upamiętnienia Wielkiego Polaka – Papieża, nazwano Powiatowym Stypendium Jana Pawła II.

4 marca 2004 r. Rada Powiatu przyjęła uchwałę nr XIII/87/04 zatwierdzającą regulamin przyznawania tego Stypendium i tym samym umożliwiła jego uruchomienie.

Stypendium, finansowane z budżetu powiatu, przyznawane jest corocznie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, oraz laureatom konkursów i olimpiad osiągającym dobre wyniki w nauce.

Z naszej szkoły "Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II" otrzymali :

1. Dereszewska Barbara z klasy IV A
2. Starzyńska Joanna z klasy III A

Dereszewska Barbara z klasy IV A Starzyńska Joanna z klasy III A

STYPENDIUM RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W RYPINIE

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejkiej w Rypinie ufundowali stypendium "Rady Pedagogicznej". Stypednium to przyznawane jest 3 uczniom i ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach.


Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161